ישי ריבו / Ishay Ribo שטח אפור / Shetach Afor Photo by דודו חסון / Dudu Hason

Les films du moment
ישי ריבו / Ishay Ribo שטח אפור / Shetach Afor Photo by דודו חסון / Dudu Hason

play

דני רובס / Danny Robas לקראת / Likrat Photo by נמרוד בן יהושוע / Nimrod Ben Yehoshua

Les films du moment
דני רובס / Danny Robas לקראת / Likrat Photo by נמרוד בן יהושוע / Nimrod Ben Yehoshua

play

Yonina Emet Pshuta (Simple Truth) Photo by Kfir Ziv

Les films du moment
Yonina Emet Pshuta (Simple Truth) Photo by Kfir Ziv

play

Une présence mondiale

Leader de la distribution indépendante et des services aux labels, The Orchard traite avec les plateformes numériques et les détaillants physiques partout dans le monde. Composé de digital natives spécialisés dans le marketing, la publicité, la synchro, la monétisation vidéo, les droits d’exécution et bien d’autres domaines encore, The Orchard permet aux artistes et aux labels d’entrer en contact avec leurs fans dans le monde entier.

Une présence mondiale

Leader de la distribution indépendante et des services aux labels, The Orchard traite avec les plateformes numériques et les détaillants physiques partout dans le monde. Composé de digital natives spécialisés dans le marketing, la publicité, la synchro, la monétisation vidéo, les droits d’exécution et bien d’autres domaines encore, The Orchard permet aux artistes et aux labels d’entrer en contact avec leurs fans dans le monde entier.

Playlist du Moment

Etudes De Cas

Case Study: Jacob Collier “In My Room”

The hype behind jazz prodigy Jacob Collier‘s debut record was huge, and he backed it up with two Grammys in 2017. With his prowess in front of the camera and behind the mic in mind, The Orchard’s Interactive Marketing & Audience Development team formed a campaign to engage fans and raise awareness for In My Room. (full case study)

Sabaton “The Last Stand”

If you take a look at this picture, you’ll notice a few things about Sabaton [Nuclear Blast]. First, these dudes are obviously a metal band. Second, you can deduce from this image that Sabaton is entirely and wonderfully epic in every sense of the word. The band’s August 2016 release The Last Stand was no exception. (full case study)

Nothing “Tired of Tomorrow”

Alt rock/shoegaze band Nothing has a strong base of passionate fans, giving us the opportunity to focus on fan interaction to promote the band’s second studio release, Tired of Tomorrow [Relapse Records]. Through social media tactics, our campaign was based on giving dedicated fans something they can participate in, share and interact with. (full case study)